ZigaForm version 5.5.1

eSSL mojespisovka – distribuce ELDAxSTORE

Stáhnout

Verze: 3.8.0

Naposledy aktualizováno: 09-04-2020 6:57

PopisNáhledVerze

Verze 3.8.0

– vyhledávání subjektu podle ISDS v API
– úprava oprávnění a zobrazování storno dokumentů
– přidaná konfigurace robota v epodatelně
– oprava zobrazování HTML entit (závorky, &) u subjektu při stahování dat z Aresu
– opravena kontrola předání v evidenci zpráv v epodatelně
– opravené načítání organizačních jednotek při předání dokumentu
– administrace schvalovacích workflow
– posílání popisu dokumentu v API
– opravena chyba zobrazení spisu v případe že nemá uživatel žádnou organizační jednotku
– přidané hledání v komponentách do podrobného vyhledávání
– přidaná možnost vytisknout sběrný arch spisu
– upravena spisová obálka spisu
– upravené ověřování uživatele z externího zdroje do API
– přidaná hromadná akce na tisk obálek
– nastavení oprávnění u schvalovacího workflow
– zobrazování historie schvalování na detailu dokumentu
– zobrazení uživatelů v dané roli na detailu role v administraci
– podrobný rozpad oprávnění pro spisy
– upravené přenášení dat z původního dokumentu při vytvoření odpovědi
– generování předávacího protokolu dokumentů k uložení do spisovny
– verzování metadat na detailu dokumentu
– upravené odesílání do ISDS pomocí API, vkládání spisové značky a k rukám
– zobrazování stavu aktivní/neaktivní na přehledu schránek v administraci
– přidaný filtr na zobrazení dokumentů u kterých je aktivní schvalovací workflow
– editace popisu oprávnění pro uživatele v roli superadmin
– nastavený HTML formát emailových zpráv ze spisové služby
– zobrazený seznam uživatelů v organizační jednotce
– přidané stránkování na seznamu dokumentů k odeslání
– zobrazení systémových zpráv uživatelům
– zamezení několikanásobného přihlášení
– zobrazení přihlášených uživatelů v administraci
– nastavení více organizačních jednotek u uživatele v administraci
– přidané možnost přepínání organizační jednotky
– úprava načítání nestandartního kódování emailu
– přidaná možnost zakládat více spisových plánů a spisových znaků s nastavením data platnosti
– nastavení doby nečinnosti na 60 minut
– systémová konfigurace doby nečinnosti
– přidaná volba zapamatovat na tomto počítači
– nastavena platnost session na 14 dnů
– přidaná možnost tisku obálky na detailu dokumentu
– v administraci uživatelů přidané tlačítko na odhlášení všech uživatelů
– přidané pole pro poznámku u dokumentů
– přidaná možnost stáhnout znovu přílohy z datové schránky
– úprava majitele workflow pro administrátora a superadmina
– upravené stránkování workflow v administraci
– upravené stromové zobrazení organizačních jednotek
– přidaná nová sekce K převzetí pro zobrazení dokumentů a spisů k převzetí