ZigaForm version 5.5.1

Podporujeme děti: Veřejná charitativní sbírka „Srdíčkové dny“

Společnost TECHNISERTV IT, spol. s r.o. se zapojila do celostátní veřejné sbírky, známé pod názvem Srdíčkové dny.

Projekt ŽIVOT DĚTEM pomáhá vážně nemocným dětem z celé ČR, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu odkázány na celodenní péči jednoho z rodičů.

Výtěžek ze sbírky jde z převážné části na zakoupení zdravotních přístrojů, kompenzačních pomůcek, rehabilitačních a ozdravných pobytů, léků, ošetřovacího materiálu a dalšího vybavení ke zlepšení zdravotního stavu dětí a současně na nákup dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, stacionáře a další zařízení pečující o nemocné a postižené děti.

Je nám velikou ctí podpořit děti, ke kterým nebyl osud příliš laskavý.