ZigaForm version 5.5.1

ENTERPRISE DATOVÁ INFRASTRUKTURA

Komplexní služby v oblasti enterprise datové infrastruktury informačních a komunikačních technologií, zaměřwné primárně na:

- Vysoké kompetence v oblasti OS WINDOWS, SOLARIS, LINUX

- Vysoké kompetence v oblasti DB ORACLE, MS SQL, INFORMIX

- Návrh, dodávka a implementace rozsáhlých řešení enterpise řešení aktivní infrstruktury s vysokou dosutpností