ZigaForm version 5.5.1

TS-eFAKTURA

Komplexní řešení elektronických faktur v organizaci v souladu s eIDAS, legislativou a doporučeními oborových komor

.

LEGISLSATIVA A NORMY

• Zapracována legislativa (zákon 235/2004 Sb. o DPH a všechny související zákony) ve vztahu k odeslání faktur k zákazníkovi i interní důvěryhodné archivaci elektronických faktur.

o věrohodnost původu – připojením elektronického podpisu

o neměnnost obsahu – kombinací elektronického podpisu a časového razítka

o čitelnost – konverzí do dlouhodobě čitelného formátu (např. PDF/A)

• Respektuje doporučení hospodářské komory ve vztahu k elektronickému zpracování faktur po celou dobu jejich životního cyklu, tj. od jejich distribuce k zákazníkovi přes důvěryhodnou archivaci ve společnosti.

• Minimalizace rizik ztráty, poškození, změny dokumentu a tedy i znevěrohodnění účetního systému vč. hlídání skartačních dob dle platných zákonů.

PŘÍNOSY ŘEŠENÍ:

• Finanční úspora okolo 80% přímých nákladů na jednu fakturu.

• Jednoduchá implementace bez nutnosti investice a změny ve způsobu práce uživatelů.

• Možnost pořízení jako služba v prostředí TS-eCLOUD.

• Návaznost na stávající elektronické procesy v DMS nebo ERP.

• Rychlé vyhledávání archivovaných faktur.

• Umožňuje okamžitý i postupný přechod na plnohodnotné zpracování faktur v elektronické podobě