ZigaForm version 5.5.1

TS-DATOS:DATOVÉ SCHRÁNKY

CHCETE BEZSTAROSTNOU SPRÁVU VAŠÍ DATOVÉ SCHRÁNKY?

Na základě novely Zákona č.300/2008 Sb. s platností od 1. 11. 2009 bude automaticky každému právnickému subjektu zřízena datová schránka, která zajišťuje bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a právnickými osobami na straně druhé. Pro využívání datové schránky má společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o. řešení, které Vám zjednoduší veškerou práci s datovou schránkou.

DATOVÁ ZPRÁVA

Datová zpráva je elektronická podoba listinného dokumentu.

DATOVÁ SCHRÁNKA

Datová schránka je elektronickým úložištěm, které je vyhrazeno pro orgán veřejné moci nebo právnickou osobu, a do kterého jsou prostřednictvím orgánů veřejné moci datové zprávy doručovány.

ŘEŠENÍ „TS-DATOS“ OD SPOLEČNOSTI TECHNISERV IT

Řešení TS-DATOS pro správu datové schránky je postaveno na platformě Microsoft a umožní zpracování datových zpráv v rámci společnosti.

Základní podstata a výhody celého řešení

 • automatické stahování datové zprávy, aniž byste se museli ručně přihlásit do datové schránky přes její rozhraní
 • možnost nadefinování intervalu kdy a jak často bude systém kontrolovat datovou schránku
 • možnost napojení - práce - s více datovými schránkami v jednom systému
 • trvalé a bezpečné uložení datové zprávy v úložišti Vaší společnosti, včetně její dlouhodobé archivace
 • sledování procesu datové zprávy (přijetí, zpracování uživatelem, odeslání, archivace, související dokumenty)
 • zvolení fyzického nebo automatického „Asistenta řešení TS-DATOS“ dle Vašich potřeb
 • možnost neomezeného počtu uživatelů pro jednu datovou schránku
 • nastavení práv oprávněným uživatelům pro zobrazení datové zprávy
 • okamžitá dostupnost všech datových zpráv i po překročení lhůty 90 dnů díky automatické archivaci
 • dostupnost datových zpráv bez připojení k internetu v rámci systému
 • možnost integrace řešení TS-DATOS s vnitřním informačním systémem společnosti (doménou, spisovou službou, e-mailovým serverem …)
 • další customizace a parametrizace systému v čase
 • rychlá implementace, dostupná cena odvíjející se dle typu balíčku od 8 800 CZK bez DPH (cena za aplikaci) do 53 627 CZK bez DPH (aplikace s licencemi serveru MS Windows 2003 a hardwarem HP)

HW a SW požadavky

 • HW: server CPU x86 compatible, min 1GB RAM, 20GB volného místa na HDD
 • SW: minimum Windows Server 2003, kde je součástí i Sharepoint Services

Kontaktní údaje

Email: datos@techniserv-it.cz Telefon: +420 603 166 537