ZigaForm version 5.5.1

TS-eCLOUD

je kompletní nástroj pro převedení komplexního IT organizace na službu poskytovanou externím subjetem. TS-Cloud obsahuje i služby zaměření na podporu eIDAS

VÝHODY ŘEŠENÍ TS-eCLOUD

• Žádné či malé investice – infrastrukturu není třeba pořizovat. Jediné, s čím mohou být při přechodu na TS-eCLOUD spojené investiční výdaje, jsou licence na klientský software (pokud je placený).

• Okamžitě sostupné služby důvěry dle eIDAS, bez nutnosti jejich dlouhého budování ve vnitřním prostředí organizace

• Žádné opakované investice do infrastruktury – s TS-eCLOUD se o infrastrukturu nestaráte, není nutné každých X let kupovat a instalovat nové servery vč. migrace dat. • Žádné skryté výdaje – platí se pouze jasně definovaný rozsah služeb dle smlouvy

• Možnost dynamicky měnit kapacitu infrastruktury celého řešení TS-eCLOUD

• Nižší celková cena, než za realizaci své pomocí – včetně zohlednění SLA (Service Level Agreement) neboli garantované dostupnosti služby.

• Rychlost nasazení - zejména u některých aplikací a infrastrukturních služeb je obrovskou výhodou už samotná rychlost nasazení služby tj. ihned.

• Není potřeba správa a údržba – odpadá veškerá péče o serverovou část infrastruktury. Neřeší výpadky, záplatování ani hackerské útoky apod..

• Upgrade zdarma – pokud přijde nová verze software (např. nový Microsoft Exchange Server), nemusíte nic zálohovat, instalovat, migrovat, kontrolovat a dokonce ani kupovat. Vše je v ceně služby.

• SLA – Service Level Agreement neboli smluvně garantovaná dostupnost služby je často neuvěřitelnou technickou výhodou. Alfou a omegou úspěchu při přechod na Cloud je samotná přítomnost SLA.