ZigaForm version 5.5.1

Robustní modulární nástroj pro komplexní digitalizaci procesů v souladu s nařízenín eIDAS

ELDAx ARCHIVING: Funkce dlouhodobého důvěryhodného uložení elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS, legislativou České Republiky a Evropské unie. DLouhodobé úložiště má někoik řežimů, vč. spisovny v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby NSESSS., díky integračnímu rozhraní je možné využíta jako CAS storage. apod.

ELDAx (Q)SEALING: Funkce pečetění a podepisování elekronických dokumentů kvalifikovanou pečetí nebo jinými úrovni pečetí. Je možné integrovat s různými typy kryptografikcých prostředků, včetně QSCD zařízení podporující práci s kvalifikovanými pečetěmi

ELDAx VALIDATION: Funkce validace elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS a legislativou České Republiky a Evropské unie. Validace podporuje všechny formáty CAdES, PAdES, XAdES a ASiC.Výstupem validace jsou validační reporty v důvěryhodném formátu.

ELDAx PORTAL: Portálová platforma, včetně chytrého formulářového řešení, určená k realizaci robustních portálových řešení s podporou externích elektronických identit, úplného elektronického podání, worklow, interního portálu, CMS, rozhraním pro autorizované i neautorizované uživatele, množstvím integračních konektorů na systémy státní správy i systémy municipalit

ELDAx Partner Program - REGISTRATION

ELDAx Partner Program - PARTNERSKA SEKCE

ELDAx Zákazník - REGISTRATION

ELDAx Partner Program - ZÁKAZNICKÁ SEKCE

DOPORUČENÍ REGISTROVANÍ PARTNEŘI TS-ELDAx eIDAS SMART TRUST ELECTRONIC PLATFORM

  • Čeština
  • Angličtina